Obec Liptovský Peter

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
20.02.2018 prenájom hrobového miesta č.447/dvojhrob
447/2018
20.00 € s DPH Darina Mihoková Obec Liptovský Peter 12.02.2018
20.02.2018 prenájom hrobového miesta č.305/trojhrob
305/2018
10.00 € s DPH Mária Ivanová Obec Liptovský Peter 12.02.2018
20.02.2018 prenájom hrobového miesta č.746/dvojhrob
746/2018
60.00 € s DPH Jaroslav Duriš Obec Liptovský Peter 12.02.2018
20.02.2018 prenájom rohoží OÚ,MŠ
773065
4.98 € s DPH Obec Liptovský Peter Lindstrom,s.r.o. 20.02.2018
16.02.2018 dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, číslo zmluvy: A2771914
0.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Orange Slovensko,a.s. 14.02.2018
12.02.2018 predaj nehnuteľnosti
14850.00 € s DPH Mgr.Ján Stanko Obec Liptovský Peter 07.02.2018
09.02.2018 udelenie súhlasu - licencie Používateľovi podľa ustanovenia §19,ods.4,písm. f/ Autorského zákona - podujatie reprodukovanou hudobnou produkciou "ples 2018"
0.00 € s DPH Obec Liptovský Peter SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hud.dielam 25.01.2018
09.02.2018 poskytnutie sublicencie k Dielu v rozsahu v zmysle čl.III.tejto zmluvy, poskytnutie prístupu na svoj server
1023.60 € s DPH Obec Liptovský Peter MAPA Slovakia Digital,s.r.o. 19.01.2018
02.02.2018 zabezpečenie spracovania návrhu Zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O a ich prerokovanie /§22/, príprava podkladov na schválenie návrhu zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O,vrátane VZN/§24,25/,zabezpečenie schválenia,zverejnenia a uloženia zmien a doplnkov č.1 ˇUPN-O/§26-28/
1300.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Ing.arch.Zuzana Ištoková 29.01.2018
01.02.2018 prenájom bytu č. A5 BD401
140.89 € s DPH Alena Sabovčíková Obec Liptovský Peter 24.01.2018
01.02.2018 prenájom bytu č. B2 BD401
145.13 € s DPH Jozef Masarovič Obec Liptovský Peter 29.12.2017
30.01.2018 Biznis linka M,MŠ
19.99 € s DPH Obec Liptovský Peter Slovak Telekom,a.s. 05.01.2018
26.01.2018 zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce Liptovský Peter, oznámenie o strategickom dokumente
UP-1/2018
4500.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Ing.arch.Vlasta Cukorová,autorizovaný architekt 24.01.2018
25.01.2018 prenájom hrobového miesta 347
347/2018
30.00 € s DPH Tomáš Pongrác Obec Liptovský Peter 16.01.2018
25.01.2018 dohoda o konci nájmu nebytových priestorov ku dňu 30.11.2017
0.00 € s DPH Pozemkové spoločenstvo Svätojánskej doliny v Lipt.Petre Obec Liptovský Peter 30.11.2017
Zobrazených 121 - 135 z celkových 833.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 55 56