Obec Liptovský Peter

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
08.11.2016 prenájom hrobového miesta 482
10.00 € s DPH Adriana Muráňová Obec Liptovský Peter 07.11.2016
08.11.2016 prenájom hrobového miesta 384
20.00 € s DPH Jaroslav Krivoš Obec Liptovský Peter 07.11.2016
08.11.2016 zmena výšky /doplatok/ dotácie pre centrá voľného času v Liptovskom Hrádku
736.00 € s DPH Mesto Liptovský Hrádok Obec Liptovský Peter 31.10.2016
08.11.2016 dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
0.00 € s DPH Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Obec Liptovský Peter 28.10.2016
27.10.2016 dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
66/§52a/2016/ŠR
0.00 € s DPH Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Obec Liptovský Peter 25.10.2016
27.10.2016 dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
25/§52/2016/ŠR
1114.80 € s DPH Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Obec Liptovský Peter 25.10.2016
27.10.2016 prenájom hrobového miesta č.60
20.00 € s DPH Tamara Lacková Obec Liptovský Peter 03.10.2016
27.10.2016 prenájom hrobového miesta č.541
30.00 € s DPH Nora Papánová Obec Liptovský Peter 12.10.2016
27.10.2016 prenájom hrobového miesta č.373
10.00 € s DPH Tamara Lacková Obec Liptovský Peter 03.10.2016
18.10.2016 prenájom hrobového miesta č.570
30.00 € s DPH Ján Kalušiak Obec Liptovský Peter 17.10.2016
18.10.2016 prenájom hrobového miesta č.542
10.00 € s DPH Ing.Vladimír Mikita Obec Liptovský Peter 12.10.2016
12.10.2016 dohoda o urovnaní vlastníctva uzatvorená podľa §51 zák.č.40/1964 Zb.z.-Občianskeho zákonníka
1520.00 € s DPH Ing.Miloš Húsenica a spol. Obec Liptovský Peter 27.09.2016
12.10.2016 prenájom hrobového miesta č.351
10.00 € s DPH Szilágyiová Katarína Obec Liptovský Peter 23.08.2016
10.10.2016 prenájom časti pozemku - za účelom umiestnenia a prevádzkovania reklamnej stavby
300.00 € s DPH ISPA, spol.s r.o. Obec Liptovský Peter 02.09.2016
03.10.2016 použitie hudobných diel ich verejným vykonaním "Oslavy 730.výročia prvej písomnej zmienky o obci Liptovský Peter"
0.00 € s DPH Obec Liptovský Peter SOZA 14.09.2016
Zobrazených 121 - 135 z celkových 617.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 41 42