Obec Liptovský Peter

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
28.03.2017 poskytnutie finančnej dotácie
2/2017
260.00 € s DPH Tanečný klub JESSY Vavrišovo Obec Liptovský Peter 08.03.2017
23.03.2017 prenájom hrobového miesta 660
660/2017
30.00 € s DPH Peter Pinter Obec Liptovský Peter 13.03.2017
23.03.2017 prenájom hrobového miesta 742
742/2017
30.00 € s DPH Ing.Martina Harichová Obec Liptovský Peter 16.03.2017
23.03.2017 zmena prílohy č.1 k zmluve o zneškodnení odpadu
0.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Mesto Liptovský Hrádok 14.02.2017
23.03.2017 poskytnutie dotácie na žiakov navštevujúcich CVČ v Liptovskom Hrádku za rok 2017
1/2017
1665.79 € s DPH Mesto Liptovský Hrádok Obec Liptovský Peter 07.03.2017
20.03.2017 prenájom hrobového miesta 721
721/2017
60.00 € s DPH Mária Lehotská Obec Liptovský Peter 26.02.2017
07.03.2017 zimná údržba miestnych komunikácií v obci
30.00 € s DPH Obec Liptovský Peter M.U.Service s.r.o. 09.12.2016
02.03.2017 prenájom bytu č.A2,bytový dom 401
105.09 € s DPH Marta Bendíková Obec Liptovský Peter 10.02.2017
02.03.2017 prenájom bytu č.A3,bytový dom 401
133.50 € s DPH Ľubomíra Balcová,Peter Balco Obec Liptovský Peter 20.02.2017
01.03.2017 prenájom hrobového miesta 255
40.00 € s DPH PhDr. Elena Plšíková Obec Liptovský Peter 27.02.2017
01.03.2017 prenájom hrobového miesta 382
10.00 € s DPH PhDr. Elena Plšíková Obec Liptovský Peter 27.02.2017
01.03.2017 prenájom hrobového miesta 434
10.00 € s DPH PhDr. Elena Plšíková Obec Liptovský Peter 27.02.2017
01.03.2017 prenájom hrobového miesta 435
10.00 € s DPH PhDr. Elena Plšíková Obec Liptovský Peter 27.02.2017
27.02.2017 udelenie súhlasu-licencie Používateľovi podľa ustanovenia §19,ods.4,písm. f) Autorského zákona - hudba ples 2017
158.40 € s DPH Obec Liptovský Peter SOZA 15.02.2017
22.02.2017 predaj spoluvlastníckych podielov pozemku
2800.00 € s DPH Obec Liptovský Peter JUDr.Pavol Tomáš,Ing.Miroslav Tomáš 09.02.2017
Zobrazených 121 - 135 z celkových 695.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 46 47