Obec Liptovský Peter

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
06.04.2020 prenájom hrobového miesta 562/urna
30.00 € s DPH Elena Socháňová Obec Liptovský Peter 18.02.2020
06.04.2020 ukončenie Zmluvy o zabezpečení separovaného zberu č.13/08 zo dňa 31.01.2008
0.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 28.02.2020
06.04.2020 rámcová dohoda o zabezpečení triedeného zberu odpadov z obce
54/2020
0.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 28.02.2020
06.04.2020 prenájom hrobového miesta 236/jednohrob
236/2020
10.00 € s DPH Oľga Pitoňáková Obec Liptovský Peter 10.03.2020
06.04.2020 prenájom hrobového miesta 594/hrob
594/2020
30.00 € s DPH František Ručinský Obec Liptovský Peter 06.04.2020
06.04.2020 poskytnutie aplikačného programu WinCITY Integračné rozhranie ÚPVS-OVM Registratúra
Z01/2020
588.00 € s DPH Obec Liptovský Peter TOPSET Solutins s.r.o. 06.04.2020
01.04.2020 zmena čl.V. Zmluvy - cena a platobné podmienky - uvedené v bode 5.1.
333673.38 € s DPH Obec Liptovský Peter TREOS s.r.o. 19.03.2020
01.04.2020 zmena - príloha č.2 Zmluvy "Predmet podpory NFP"
0.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Slovenská inovačná a energetická agentúra 20.03.2020
01.04.2020 dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor
1420392
1400.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Dobrovoľná požiarna ochrana SR 27.03.2020
31.03.2020 prenájom bytu č.10 BD464
190.50 € s DPH Michal Ambróz, Elena Pirožeková Obec Liptovský Peter 21.03.2020
03.03.2020 prenájom hrobového miesta č.605/urna
30.00 € s DPH Eva Pongrácová Obec Liptovský Peter 11.02.2020
03.03.2020 prenájom hrobového miesta č.586/urna
10.00 € s DPH Anna Hubková Obec Liptovský Peter 13.02.2020
03.03.2020 reprodukovaná hudba - ples 2020
VP/20/03083/001
0.00 € s DPH Obec Liptovský Peter SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob.diel 20.02.2020
26.02.2020 v zmysle článku 6. Zmena Zmluvy, bod 6.13 článku 3 ods.3.1., prílohy č.2,4
0.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Ministerstvo životného prostredia SR 15.11.2019
06.02.2020 zmeny ustanovení Licenčnej zmluvy č.U1731/2013
0.00 € s DPH Obec Liptovský Peter MADE spol s r.o. 05.02.2020
Zobrazených 1 - 15 z celkových 1091.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 72 73