Obec Liptovský Peter

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
26.05.2020 úver - obstaranie investície - viacúčelové vozidlo s možnosťou refundácie
09/002/20
35000.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Prima banka Slovensko,a.s. 25.05.2020
20.05.2020 prenájom bytu B5 bytový dom 401
120.48 € s DPH Alena Uramová Obec Liptovský Peter 04.05.2020
20.05.2020 prenájom bytu A6 bytový dom 401
120.48 € s DPH Stanislava Blahútová Obec Liptovský Peter 13.05.2020
17.04.2020 prenájom hrobového miesta 548/urna
548/2020
30.00 € s DPH Anna Kosírová Obec Liptovský Peter 03.03.2020
17.04.2020 prenájom bytu A2 BD401 Liptovský Peter
120.87 € s DPH Marta Bendíková Obec Liptovský Peter 10.02.2020
17.04.2020 Digitálny archivačný systém a grafické zobrazenie hrobových miest
27.00 € s DPH Obec Liptovský Peter 3W Slovakia, s.r.o. 14.04.2020
06.04.2020 prenájom hrobového miesta 562/urna
30.00 € s DPH Elena Socháňová Obec Liptovský Peter 18.02.2020
06.04.2020 ukončenie Zmluvy o zabezpečení separovaného zberu č.13/08 zo dňa 31.01.2008
0.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 28.02.2020
06.04.2020 rámcová dohoda o zabezpečení triedeného zberu odpadov z obce
54/2020
0.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 28.02.2020
06.04.2020 prenájom hrobového miesta 236/jednohrob
236/2020
10.00 € s DPH Oľga Pitoňáková Obec Liptovský Peter 10.03.2020
06.04.2020 prenájom hrobového miesta 594/hrob
594/2020
30.00 € s DPH František Ručinský Obec Liptovský Peter 06.04.2020
06.04.2020 poskytnutie aplikačného programu WinCITY Integračné rozhranie ÚPVS-OVM Registratúra
Z01/2020
588.00 € s DPH Obec Liptovský Peter TOPSET Solutins s.r.o. 06.04.2020
01.04.2020 zmena čl.V. Zmluvy - cena a platobné podmienky - uvedené v bode 5.1.
333673.38 € s DPH Obec Liptovský Peter TREOS s.r.o. 19.03.2020
01.04.2020 zmena - príloha č.2 Zmluvy "Predmet podpory NFP"
0.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Slovenská inovačná a energetická agentúra 20.03.2020
01.04.2020 dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor
1420392
1400.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Dobrovoľná požiarna ochrana SR 27.03.2020
Zobrazených 1 - 15 z celkových 1097.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 73 74