Obec Liptovský Peter

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
17.07.2019 zmena lehoty na pripojenie odberného plynového zariadenia
0.00 € s DPH Obec Liptovský Peter SPP-distribúcia,a.s. 18.06.2019
17.07.2019 prenájom hrobového miesta č.740/urna
740/2019
30.00 € s DPH Pavel Frigmanský Obec Liptovský Peter 10.07.2019
17.07.2019 prenájom hrobového miesta č.650/hrob
650/2019
30.00 € s DPH Ján Šípoš Obec Liptovský Peter 15.07.2019
16.07.2019 zrušenie platnosti Zmluvy o dielo 07/2018
0.00 € s DPH Obec Liptovský Peter LeXtom s.r.o. 21.06.2019
16.07.2019 zabezpečenie externého manažmentu projektu v rámci implementácie projektu zameraného na Zníženie energetickej náročnosti Polyfunkčnej budovy obce Liptovský Peter
5760.00 € s DPH Obec Liptovský Peter LeXtom s.r.o. 12.07.2019
16.07.2019 poskytnutie finančného príspevku - dotácie "Prístrešky pre nádoby na TKO a na separovaný odpad"
V3/2019/L/19
1000.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Žilinský samosprávny kraj 15.07.2019
10.07.2019 prenájom hrobového miesta č.566/urna
566/2019
30.00 € s DPH Róbert Patsch Obec Liptovský Peter 07.06.2019
10.07.2019 úhrada nákladov na spracovanie územného plánu /Zmeny a doplnky č.3 ÚPN-O/ v lokalite Kaleník
2100.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Urbárske pozemkové spoločenstvo Liptovský Peter 04.07.2019
10.07.2019 úhrada nákladov na spracovanie územného plánu /Zmeny a doplnky č.3 ÚPN-O/ v lokalite pri štátnej ceste III.triedy smerom na Jamník
2100.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Onofrej Vladimír 03.07.2019
02.07.2019 prenájom bytu č.3 BD464
159.01 € s DPH Ivana Gajdošová Obec Liptovský Peter 30.04.2019
02.07.2019 prenájom hrobového miesta č.592/urna
30.00 € s DPH Alena Kurpasová Obec Liptovský Peter 28.05.2019
02.07.2019 združená dodávka elektriny
0.00 € s DPH Obec Liptovský Peter TWINLOGY s.r.o. 14.06.2019
19.06.2019 prenájom hrobového miesta č.515/urna
30.00 € s DPH Elena Jančiová Obec Liptovský Peter 28.05.2019
19.06.2019 prenájom hrobového miesta č.270/dvojhrob
270/2019
20.00 € s DPH Ľubomír Vacek Obec Liptovský Peter 14.06.2019
19.06.2019 prenájom hrobového miesta č.617/jednohrob
10.00 € s DPH Emília Kubičková Obec Liptovský Peter 28.05.2019
Zobrazených 1 - 15 z celkových 917.
« Predchádzajúca 1 3 4 5 6 7 8 9 61 62