Obec Liptovský Peter

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
02.02.2018 zabezpečenie spracovania návrhu Zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O a ich prerokovanie /§22/, príprava podkladov na schválenie návrhu zmien a doplnkov č.1 ÚPN-O,vrátane VZN/§24,25/,zabezpečenie schválenia,zverejnenia a uloženia zmien a doplnkov č.1 ˇUPN-O/§26-28/
1300.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Ing.arch.Zuzana Ištoková 29.01.2018
01.02.2018 prenájom bytu č. A5 BD401
140.89 € s DPH Alena Sabovčíková Obec Liptovský Peter 24.01.2018
01.02.2018 prenájom bytu č. B2 BD401
145.13 € s DPH Jozef Masarovič Obec Liptovský Peter 29.12.2017
30.01.2018 Biznis linka M,MŠ
19.99 € s DPH Obec Liptovský Peter Slovak Telekom,a.s. 05.01.2018
26.01.2018 zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce Liptovský Peter, oznámenie o strategickom dokumente
UP-1/2018
4500.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Ing.arch.Vlasta Cukorová,autorizovaný architekt 24.01.2018
25.01.2018 prenájom hrobového miesta 347
347/2018
30.00 € s DPH Tomáš Pongrác Obec Liptovský Peter 16.01.2018
25.01.2018 dohoda o konci nájmu nebytových priestorov ku dňu 30.11.2017
0.00 € s DPH Pozemkové spoločenstvo Svätojánskej doliny v Lipt.Petre Obec Liptovský Peter 30.11.2017
24.01.2018 zmena nájomného
195.17 € s DPH Roman Lauček, Mária Laučeková Obec Liptovský Peter 22.11.2017
24.01.2018 prenájom bytu č.7 BD464
181.00 € s DPH Peter Škovran, Anna Škovranová Obec Liptovský Peter 22.11.2017
24.01.2018 zmena nájomného
184.33 € s DPH Peter Škovran, Anna Škovranová Obec Liptovský Peter 01.12.2017
09.01.2018 balík Biznis linka M, OÚ
19.99 € s DPH Obec Liptovský Peter Slovak Telekom,a.s. 05.01.2018
09.01.2018 balík Biznis linka M, OÚ
19.99 € s DPH Obec Liptovský Peter Slovak Telekom,a.s. 28.12.2017
05.01.2018 zabezpečovanie odvozu TKO
0.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Verejnoprospešné služby Východná 11.12.2017
28.12.2017 kúpa nehnuteľnosti
10000.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Peter Seman 28.12.2017
19.12.2017 zmena nájomného
162.42 € s DPH Martin Brezina, Viera Brezinová Obec Liptovský Peter 22.11.2017
Zobrazených 76 - 90 z celkových 780.
1 2 3 4 6 8 9 10 51 52