Obec Liptovský Peter

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
23.03.2017 poskytnutie dotácie na žiakov navštevujúcich CVČ v Liptovskom Hrádku za rok 2017
1/2017
1665.79 € s DPH Mesto Liptovský Hrádok Obec Liptovský Peter 07.03.2017
20.03.2017 prenájom hrobového miesta 721
721/2017
60.00 € s DPH Mária Lehotská Obec Liptovský Peter 26.02.2017
07.03.2017 zimná údržba miestnych komunikácií v obci
30.00 € s DPH Obec Liptovský Peter M.U.Service s.r.o. 09.12.2016
02.03.2017 prenájom bytu č.A2,bytový dom 401
105.09 € s DPH Marta Bendíková Obec Liptovský Peter 10.02.2017
02.03.2017 prenájom bytu č.A3,bytový dom 401
133.50 € s DPH Ľubomíra Balcová,Peter Balco Obec Liptovský Peter 20.02.2017
01.03.2017 prenájom hrobového miesta 255
40.00 € s DPH PhDr. Elena Plšíková Obec Liptovský Peter 27.02.2017
01.03.2017 prenájom hrobového miesta 382
10.00 € s DPH PhDr. Elena Plšíková Obec Liptovský Peter 27.02.2017
01.03.2017 prenájom hrobového miesta 434
10.00 € s DPH PhDr. Elena Plšíková Obec Liptovský Peter 27.02.2017
01.03.2017 prenájom hrobového miesta 435
10.00 € s DPH PhDr. Elena Plšíková Obec Liptovský Peter 27.02.2017
27.02.2017 udelenie súhlasu-licencie Používateľovi podľa ustanovenia §19,ods.4,písm. f) Autorského zákona - hudba ples 2017
158.40 € s DPH Obec Liptovský Peter SOZA 15.02.2017
22.02.2017 predaj spoluvlastníckych podielov pozemku
2800.00 € s DPH Obec Liptovský Peter JUDr.Pavol Tomáš,Ing.Miroslav Tomáš 09.02.2017
16.02.2017 zmeny k dohode č.66/§52a/2016/ŠR zo dňa 26.10.2016
0.00 € s DPH Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Obec Liptovský Peter 15.02.2017
16.02.2017 zmeny dohody č.25/§52/2016/ŠR zo dňa 26.10.2016
0.00 € s DPH Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Obec Liptovský Peter 08.02.2017
16.02.2017 zmeny dohody č.29/§52/2016/ŠR zo dňa 16.12.2016
0.00 € s DPH Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Obec Liptovský Peter 08.02.2017
16.02.2017 úrazové poistenie-3 pracovné miesta
5190031166
9.75 € s DPH Obec Liptovský Peter KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. Vienna Insurance Group 12.02.2017
Zobrazených 76 - 90 z celkových 646.
1 2 3 4 6 8 9 10 43 44