Obec Liptovský Peter

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
29.11.2012 dodávka elektriny BD 464_1
0.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Stredoslovenská energetika a.s. 24.07.2012
29.11.2012 dodávka elektriny BD 464_2
0.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Stredoslovenská energetika a.s. 24.07.2012
29.11.2012 Lavice do domu smútku
2240.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Peter Fiolek 05.11.2012
03.10.2012 Dodatok č.1 k zmluve o dielo - Zmeny a doplnky č.1 územného plánu obce Lipt. Peter
0.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Ing.arch.Vlasta Cukorová 01.10.2012
03.10.2012 Parcela EKN č. 1151/1, 1152/501
2500.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Vladimír Kostovič a spol. 17.09.2012
03.10.2012 zmena úrokovej sadzby
09/024/07
0.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Prima banka Slovensko a.s. 01.10.2012
20.09.2012 Zmeny a doplnky č. 1 ÚP obce Liptovský Peter
UP-2/2012
3200.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Ing.arch.Vlasta Cukorová 09.08.2012
20.09.2012 Dodávka a montáž regálového archívneho systému
9/2012
541.46 € s DPH Obec Liptovský Peter Archív Tatry s.r.o. 27.08.2012
20.09.2012 podpora prevádzky separovaného zberu
S683/2012/Ob
0.00 € s DPH Obec Liptovský Peter ENVI-PAK a.s. 22.08.2012
20.09.2012 Dotácia z rozpočtu obce
1/2012
350.00 € s DPH Jednota dôchodcov, ZO Lipt.Peter Obec Liptovský Peter 20.06.2012
20.09.2012 vývoz odpadu z obce Liptovský Peter
3/2012
0.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Verejnoprospešné služby 03.07.2012
20.09.2012 grant finančný príspevok na podporu projektu Materskej školy v Liptovskom Petre
500.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Komunitná nadácia Liptov 28.05.2012
03.08.2012 Telekomunikačné služby - mobil
0.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Slovak Telekom a.s. 31.05.2012
03.08.2012 Informačná tabuľa pre cintorín
209.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Gustáva Antoška 01.08.2012
03.08.2012 Umiestnenie zbernej nádoby na obnosené a nepotrebné šatstvo
0.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Pomocný anjel, n.o. 03.08.2012
Zobrazených 676 - 690 z celkových 785.
1 2 42 43 44 46 48 49 50 51 52 53