Obec Liptovský Peter

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
15.06.2016 dohoda o urovnaní vlastníctva uzatvorená podľa §51 zák. č.40/1964 Zb.z.-Občianskeho zákonníka
328.60 € s DPH Obec Liptovský Peter Dušan Blišťan , Július Zanovit 15.06.2016
14.06.2016 zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
16/§52/2016
2508.36 € s DPH Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Obec Liptovský Peter 27.05.2016
08.06.2016 úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti
5190025385
19.50 € s DPH Obec Liptovský Peter KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. Vienna Insurance Group 31.05.2016
31.05.2016 hrobové miesto 675
675/2016
30.00 € s DPH Ema Kotúčková Obec Liptovský Peter 23.05.2016
31.05.2016 hrobové miesto 659
659/2016
10.00 € s DPH Emília Sauerová Obec Liptovský Peter 23.05.2016
30.05.2016 nájom bytu v bytovom dome č.464/11
181.00 € s DPH Jana Gajdošíková Obec Liptovský Peter 28.04.2016
30.05.2016 prenájom hrobového miesta č.390
10.00 € s DPH Jana Lubelcová Obec Liptovský Peter 23.05.2016
30.05.2016 poskytnutie schváleného finančného prostriedku - dotácie
200.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Žilinský samosprávny kraj 26.05.2016
24.05.2016 nájom bytu, bytový dom č.464/3
156.00 € s DPH Ivana Gajdošová Obec Liptovský Peter 28.04.2016
24.05.2016 nájom bytu, bytový dom č.401/B1
105.09 € s DPH Ľubomír Gajdoš Obec Liptovský Peter 28.04.2016
20.05.2016 uznanie spoluvlastníckeho podielu v 1/4-ine pozemkov v obci Liptovský Peter
155.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Ing.Katarína Felso 06.05.2016
19.05.2016 nájom hrobového miesta č.127-dvojhrob
10.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Elena Kermietová 18.05.2016
19.05.2016 nájom hrobového miesta č.66-dvojhrob
20.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Milan Blišťan 13.05.2016
13.05.2016 nebytové priestory v objekte Požiarnej zbrojnice v Liptovskom Petre v rozsahu 48 m2
0.00 € s DPH Pozemkové spoločenstvo Svätojánskej doliny v Lipt.Petre Obec Liptovský Peter 29.04.2016
03.05.2016 kúpna zmluva - nehnuteľnosť
20000.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Irena Vyšná,rod.Vyšná a Irena Vyšná,rod.Balcová 03.05.2016
Zobrazených 631 - 645 z celkových 1076.
1 2 39 40 41 43 45 46 47 71 72