Obec Liptovský Peter

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
29.01.2014 prenájom hrobového miesta č. 718 - jednohrob
718/2014
10.00 € s DPH Tatiana Šilerová Obec Liptovský Peter 14.01.2014
29.01.2014 nová príloha č.2, nová príloha č.6, zmena článku 3 ods.3.1 zmena článku 4 - bod 3 Priebežná MS a bod 5 Následná MS
KaHR-22VS-1001/0314/
0.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Ministerstvo hospodárstva SR 28.01.2014
29.01.2014 zníženie oprávnených výdavkov
1300036
49393.01 € s DPH Obec Liptovský Peter Pôdohosp.platobná agentúra 08.01.2014
02.01.2014 závesy, stojany na dáždniky dom smútku
750.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Jarmila Schlosárová 05.11.2013
02.01.2014 fin. dotácia na CVČ Mestu LH - zmena č. účtu
0.00 € s DPH Mesto Liptovský Hrádok Obec Liptovský Peter 20.11.2013
02.01.2014 dodatok k zmluve o poskyt. fin dotácie na CVČ Mesto LH - zvýš. čiastky o 363 €
363.00 € s DPH Mesto Liptovský Hrádok Obec Liptovský Peter 16.12.2013
02.01.2014 dar na zabezpečenie akcie: Predvianočné stretnutie pri stromčeku 7.12.2013
50.00 € s DPH Obec Liptovský Peter R Solutions s.r.o. 06.12.2013
02.01.2014 čiast. úhrada nákladov na Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O Lipt.Peter
500.00 € s DPH Obec Liptovský Peter J.M.H. s.r.o. 29.11.2013
02.01.2014 PZP Avia
137.70 € s DPH Obec Liptovský Peter Komunálna poisťovňa a.s. 05.12.2013
02.01.2014 zimná údržba ciest 2013 35€/hod
35.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Ján Račko, oprava áut 29.11.2013
02.01.2014 finančná dotácia Klub neprofesionálnych výtvarníkov
200.00 € s DPH Lipt.kult.stredisko Obec Liptovský Peter 07.11.2013
02.01.2014 finančná dotácia Slovenský červený kríž - DSS SČK Lipt.Hrádok
3/2013
100.00 € s DPH Slovenský červený kríž Obec Liptovský Peter 13.09.2013
30.10.2013 Prenájom hrobového miesta č. 715
715/2013
10.00 € s DPH Ivana Húsková Obec Liptovský Peter 23.09.2013
30.10.2013 Prenájom hrobového miesta č. 640
640/2013
10.00 € s DPH František Matejčík Ing. Obec Liptovský Peter 16.09.2013
30.10.2013 Prenájom hrobového miesta č. 282
30.00 € s DPH Milena Ďurišová Obec Liptovský Peter 15.10.2013
Zobrazených 631 - 645 z celkových 833.
1 2 39 40 41 43 45 46 47 55 56