Obec Liptovský Peter

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
07.03.2017 zimná údržba miestnych komunikácií v obci
30.00 € s DPH Obec Liptovský Peter M.U.Service s.r.o. 09.12.2016
02.03.2017 prenájom bytu č.A2,bytový dom 401
105.09 € s DPH Marta Bendíková Obec Liptovský Peter 10.02.2017
02.03.2017 prenájom bytu č.A3,bytový dom 401
133.50 € s DPH Ľubomíra Balcová,Peter Balco Obec Liptovský Peter 20.02.2017
01.03.2017 prenájom hrobového miesta 255
40.00 € s DPH PhDr. Elena Plšíková Obec Liptovský Peter 27.02.2017
01.03.2017 prenájom hrobového miesta 382
10.00 € s DPH PhDr. Elena Plšíková Obec Liptovský Peter 27.02.2017
01.03.2017 prenájom hrobového miesta 434
10.00 € s DPH PhDr. Elena Plšíková Obec Liptovský Peter 27.02.2017
01.03.2017 prenájom hrobového miesta 435
10.00 € s DPH PhDr. Elena Plšíková Obec Liptovský Peter 27.02.2017
27.02.2017 udelenie súhlasu-licencie Používateľovi podľa ustanovenia §19,ods.4,písm. f) Autorského zákona - hudba ples 2017
158.40 € s DPH Obec Liptovský Peter SOZA 15.02.2017
22.02.2017 predaj spoluvlastníckych podielov pozemku
2800.00 € s DPH Obec Liptovský Peter JUDr.Pavol Tomáš,Ing.Miroslav Tomáš 09.02.2017
16.02.2017 zmeny k dohode č.66/§52a/2016/ŠR zo dňa 26.10.2016
0.00 € s DPH Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Obec Liptovský Peter 15.02.2017
16.02.2017 zmeny dohody č.25/§52/2016/ŠR zo dňa 26.10.2016
0.00 € s DPH Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Obec Liptovský Peter 08.02.2017
16.02.2017 zmeny dohody č.29/§52/2016/ŠR zo dňa 16.12.2016
0.00 € s DPH Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Obec Liptovský Peter 08.02.2017
16.02.2017 úrazové poistenie-3 pracovné miesta
5190031166
9.75 € s DPH Obec Liptovský Peter KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. Vienna Insurance Group 12.02.2017
16.02.2017 úrazové poistenie - 1 osoba
5190031165
3.25 € s DPH Obec Liptovský Peter KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. Vienna Insurance Group 12.02.2017
08.02.2017 zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
66/§52a/2016/ŠR
836.10 € s DPH Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Obec Liptovský Peter 02.02.2017
Zobrazených 151 - 165 z celkových 719.
1 2 7 8 9 11 13 14 15 47 48