Obec Liptovský Peter

Zmluva

Dodotok č.3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku KŽP-PO4-SC431-2017-19/J524

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Liptovský Peter

Adresa objednávateľa: č. 100, 03301 Liptovský Peter

IČO objednávateľa: 00620581

Názov dodávateľa: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Adresa dodávateľa: Bajkalská 27, Bratislava

IČO dodávateľa: 00002801

Predmet zmluvy: zmena - príloha č.2 Zmluvy "Predmet podpory NFP"

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 20.03.2020

Datum zverejnenia: 01.04.2020

Dokumenty Pdf KŽP-PO4-SC431-2017-19J524.pdf ( veľkosť: 7,8 MB, aktualizované: Streda 01. Apríl 2020 11:09 )