Obec Liptovský Peter

Zmluva

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Liptovský Peter

Adresa objednávateľa: č. 100, 03301 Liptovský Peter

IČO objednávateľa: 00620581

Názov dodávateľa: TREOS s.r.o.

Adresa dodávateľa: Matúškova 19, Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36398667

Predmet zmluvy: zmena čl.V. Zmluvy - cena a platobné podmienky - uvedené v bode 5.1.

Zmluvná cena: 333673.38 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 19.03.2020

Datum zverejnenia: 01.04.2020

Dokumenty Pdf Treos_Dodatok č.2.pdf ( veľkosť: 10,4 MB, aktualizované: Streda 01. Apríl 2020 11:03 )