Obec Liptovský Peter

Zmluva

Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Liptovský Peter

Adresa objednávateľa: č. 100, 03301 Liptovský Peter

IČO objednávateľa: 00620581

Názov dodávateľa: Ministerstvo životného prostredia SR

Adresa dodávateľa: Námestie Ľudovíta Štúra 1, Bratislava

IČO dodávateľa: 42181810

Predmet zmluvy: v zmysle článku 6. Zmena Zmluvy, bod 6.13 článku 3 ods.3.1., prílohy č.2,4

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 15.11.2019

Datum zverejnenia: 26.02.2020

Dokumenty Pdf SIEA dodatok č.2.pdf ( veľkosť: 8,1 MB, aktualizované: Streda 26. Február 2020 17:03 )