Obec Liptovský Peter

Zmluva

Dodatok č.2 k Licenčnej zmuve č.U1731/2013

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Liptovský Peter

Adresa objednávateľa: č. 100, 03301 Liptovský Peter

IČO objednávateľa: 00620581

Názov dodávateľa: MADE spol s r.o.

Adresa dodávateľa: Hurbanova 14A, Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 36041688

Predmet zmluvy: zmeny ustanovení Licenčnej zmluvy č.U1731/2013

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 05.02.2020

Datum zverejnenia: 06.02.2020

Dokumenty Pdf dodatok č.2 k Licenčnej zmluve č.U1731_2013.pdf ( veľkosť: 685,6 KB, aktualizované: Štvrtok 06. Február 2020 08:38 )