Obec Liptovský Peter

Zmluva

Mandátna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Liptovský Peter

Adresa objednávateľa: č. 100, 03301 Liptovský Peter

IČO objednávateľa: 00620581

Názov dodávateľa: SBH,s.r.o.

Adresa dodávateľa: Liptovský Peter 100

IČO dodávateľa: 43858520

Predmet zmluvy: správa obecných budov - kultúrny dom, požiarna zbrojnica, materská škola, dom smútku

Zmluvná cena: 2160.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 30.12.2019

Datum zverejnenia: 22.01.2020

Dokumenty Pdf MANDÁTNA ZMLUVA.pdf ( veľkosť: 2,7 MB, aktualizované: Streda 22. Január 2020 09:02 )