Obec Liptovský Peter

Zmluva

DODATOK č. 1 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 19.07.2019

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Milan Dulovec

Adresa objednávateľa: Liptovský Peter 186

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Liptovský Peter

Adresa dodávateľa: č. 100, 03301 Liptovský Peter

IČO dodávateľa: 00620581

Predmet zmluvy: zmena v Článku III. označenom ako „Nájomné a úhrada za plnenia spojené s užívaním bytu“

Zmluvná cena: 169.27 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 01.12.2019

Datum zverejnenia: 17.01.2020

Dokumenty Pdf BD464_1.pdf ( veľkosť: 195,2 KB, aktualizované: Piatok 17. Január 2020 10:55 )