Obec Liptovský Peter

Zmluva

DODATOK č. 2 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 30.05.2017

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Martin Čáni, Libuša Čániová

Adresa objednávateľa: Liptovský Peter 401

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Liptovský Peter

Adresa dodávateľa: č. 100, 03301 Liptovský Peter

IČO dodávateľa: 00620581

Predmet zmluvy: zmena v Článku III. označenom ako „Nájomné a úhrada za plnenia spojené s užívaním bytu“

Zmluvná cena: 151.62 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 01.12.2019

Datum zverejnenia: 17.01.2020

Dokumenty Pdf BD401_B4.pdf ( veľkosť: 173,8 KB, aktualizované: Piatok 17. Január 2020 10:53 )