Obec Liptovský Peter

Zmluva

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Liptovský Peter

Adresa objednávateľa: č. 100, 03301 Liptovský Peter

IČO objednávateľa: 00620581

Názov dodávateľa: TREOS s.r.o.

Adresa dodávateľa: Matúškova 19, Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 36398667

Predmet zmluvy: formálna zmena a úprava definície a názvu niektorých položiek uvedených v cenovej špecifikácii predmetu zákazky

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 14.10.2019

Datum zverejnenia: 29.10.2019

Dokumenty Pdf TREOS_dodatok č.1.pdf ( veľkosť: 3,6 MB, aktualizované: Utorok 29. Október 2019 10:19 )