Obec Liptovský Peter

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Liptovský Peter

Adresa objednávateľa: č. 100, 03301 Liptovský Peter

IČO objednávateľa: 00620581

Názov dodávateľa: Milan Blišťan

Adresa dodávateľa: Za dráhou 474/5, Ružomberok

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: kúpa rodinného domu č.143

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť rodinný dom,hospodárske budovy; List vlastníctva číslo: 90,1380; Katastrálne územie: Liptovský Peter; Parcela číslo: 270,274; Súpisné číslo nehnuteľnosti: 143

Zmluvná cena: 12000.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 12.10.2018

Datum zverejnenia: 23.10.2018

Dokumenty Pdf KZ Blistan.pdf ( veľkosť: 2,4 MB, aktualizované: Utorok 23. Október 2018 15:35 )