Obec Liptovský Peter

Zmluva

Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 26.06.2017

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Liptovský Peter

Adresa objednávateľa: č. 100, 03301 Liptovský Peter

IČO objednávateľa: 00620581

Názov dodávateľa: Milan Bobrík MB-mont

Adresa dodávateľa: Liptovský Ján 63

IČO dodávateľa: 43942890

Predmet zmluvy: zmena doby výstavby, ceny

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 14.09.2017

Datum zverejnenia: 09.11.2017

Dokumenty Pdf Dodatok č.1.pdf ( veľkosť: 1,8 MB, aktualizované: Štvrtok 09. November 2017 09:48 )