Obec Liptovský Peter

Objednávka

dezinfekčné a čistiace prostriedky

Identifikácia

Číslo objednávky: 47/20

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Liptovský Peter

Adresa objednávateľa: č. 100, 03301 Liptovský Peter

IČO objednávateľa: 00620581

Názov dodávateľa: VUP, a.s.

Adresa dodávateľa: Nábrežná 4, Prievidza

IČO dodávateľa: 36002071

Predmet objednávky: dezinfekčné a čistiace prostriedky

Cena objednávky: 169.92 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Anna Papajová ( starostka )

Dátumy

Dátum objednania: 12.05.2020

Datum zverejnenia: 14.05.2020

Dokumenty