Obec Liptovský Peter

Objednávka

dopravné značky s prísluš.

Identifikácia

Číslo objednávky: 38/20

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Liptovský Peter

Adresa objednávateľa: č. 100, 03301 Liptovský Peter

IČO objednávateľa: 00620581

Názov dodávateľa: ZNAČKY s.r.o.

Adresa dodávateľa: J.Ťatliaka 1785, Dolný Kubín

IČO dodávateľa: 43931111

Predmet objednávky: dopravné značky s prísluš.

Cena objednávky: 328.80 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Anna Papajová ( starostka )

Dátumy

Dátum objednania: 06.04.2020

Datum zverejnenia: 30.04.2020

Dokumenty