Obec Liptovský Peter

Objednávka

dezinfekcia domu smútku, príp. iných objektov v r. 2020, cena vrátane dopravy za 1 kpl dodávku 49€

Identifikácia

Číslo objednávky: 36/20

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Liptovský Peter

Adresa objednávateľa: č. 100, 03301 Liptovský Peter

IČO objednávateľa: 00620581

Názov dodávateľa: Marek Kandera

Adresa dodávateľa: Nábrežie Dr.A.Stodolu 1796/51,Lipt.Mikuláš

IČO dodávateľa: 50112864

Predmet objednávky: dezinfekcia domu smútku, príp. iných objektov v r. 2020, cena vrátane dopravy za 1 kpl dodávku 49€

Cena objednávky: 49.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Anna Papajová ( starostka )

Dátumy

Dátum objednania: 25.03.2020

Datum zverejnenia: 01.04.2020

Dokumenty