Obec Liptovský Peter

Objednávka

PD-zmena stavby pred dokončením-radové garáže

Identifikácia

Číslo objednávky: 31/20

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Liptovský Peter

Adresa objednávateľa: č. 100, 03301 Liptovský Peter

IČO objednávateľa: 00620581

Názov dodávateľa: EKOSTAVING s.r.o.

Adresa dodávateľa: Dubová 493/5, Lipt.Mikuláš

IČO dodávateľa: 44052464

Predmet objednávky: PD-zmena stavby pred dokončením-radové garáže

Cena objednávky: 200.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Anna Papajová ( starostka )

Dátumy

Dátum objednania: 13.03.2020

Datum zverejnenia: 21.03.2020

Dokumenty