Obec Liptovský Peter

Objednávka

obstaranie zmluvy o postúpení práv a povinností - radové garáže

Identifikácia

Číslo objednávky: 27/20

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Liptovský Peter

Adresa objednávateľa: č. 100, 03301 Liptovský Peter

IČO objednávateľa: 00620581

Názov dodávateľa: Michal Uličný T+M

Adresa dodávateľa: Konská 273

IČO dodávateľa: 44741022

Predmet objednávky: obstaranie zmluvy o postúpení práv a povinností - radové garáže

Cena objednávky: 150.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Anna Papajová ( starostka )

Dátumy

Dátum objednania: 04.03.2020

Datum zverejnenia: 12.03.2020

Dokumenty