Obec Liptovský Peter

Objednávka

exteriérová mapa, skladané mapy

Identifikácia

Číslo objednávky: 25/20

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Liptovský Peter

Adresa objednávateľa: č. 100, 03301 Liptovský Peter

IČO objednávateľa: 00620581

Názov dodávateľa: VKÚ Harmanec, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kynceľová 54

IČO dodávateľa: 46747770

Predmet objednávky: exteriérová mapa, skladané mapy

Cena objednávky: 627.96 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Anna Papajová ( starostka )

Dátumy

Dátum objednania: 03.03.2020

Datum zverejnenia: 04.03.2020

Dokumenty