Obec Liptovský Peter

Objednávka

dodávka a montáž informačnej tabule na cintorín

Identifikácia

Číslo objednávky: 83/19

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Liptovský Peter

Adresa objednávateľa: č. 100, 03301 Liptovský Peter

IČO objednávateľa: 00620581

Názov dodávateľa: 3Wslovakia s.r.o.

Adresa dodávateľa: Na Vinohrady 692/59, Trenčín

IČO dodávateľa: 36746045

Predmet objednávky: dodávka a montáž informačnej tabule na cintorín

Cena objednávky: 1162.25 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Anna Papajová ( starostka )

Dátumy

Dátum objednania: 21.08.2019

Datum zverejnenia: 22.08.2019

Dokumenty