Obec Liptovský Peter

Objednávka

tlač spravodaja obce č.1/2019

Identifikácia

Číslo objednávky: 60/19

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Liptovský Peter

Adresa objednávateľa: č. 100, 03301 Liptovský Peter

IČO objednávateľa: 00620581

Názov dodávateľa: Mária Sireková GRAFIC COLOR

Adresa dodávateľa: Družstevná 5, Lipt.Mikuláš

IČO dodávateľa: 43184413

Predmet objednávky: tlač spravodaja obce č.1/2019

Cena objednávky: 232.80 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Anna Papajová ( starostka )

Dátumy

Dátum objednania: 18.06.2019

Datum zverejnenia: 25.06.2019

Dokumenty