Obec Liptovský Peter

Objednávka

zariadenie do domu smútku

Identifikácia

Číslo objednávky: 17/19

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Liptovský Peter

Adresa objednávateľa: č. 100, 03301 Liptovský Peter

IČO objednávateľa: 00620581

Názov dodávateľa: KVK - INOX ZDRUŽENIE

Adresa dodávateľa: Nábr.4. apríla 1844/9, Liptovský Mikuláš

IČO dodávateľa: 41323416

Predmet objednávky: zariadenie do domu smútku

Cena objednávky: 1284.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Anna Papajová ( starostka )

Dátumy

Dátum objednania: 27.02.2019

Datum zverejnenia: 28.02.2019

Dokumenty