Obec Liptovský Peter

Objednávka

tlač spravodaja obce

Identifikácia

Číslo objednávky: 102/18

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Liptovský Peter

Adresa objednávateľa: č. 100, 03301 Liptovský Peter

IČO objednávateľa: 00620581

Názov dodávateľa: Mária Sireková GRAFIC COLOR

Adresa dodávateľa: Družstevná 5,Lipt.Mikuláš

IČO dodávateľa: 43184413

Predmet objednávky: tlač spravodaja obce

Cena objednávky: 330.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Anna Papajová ( starostka )

Dátumy

Dátum objednania: 29.10.2018

Datum zverejnenia: 07.11.2018

Dokumenty