Obec Liptovský Peter

Objednávka

grafické spracovanie a tlač spravodaja

Identifikácia

Číslo objednávky: 110/17

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Liptovský Peter

Adresa objednávateľa: č. 100, 03301 Liptovský Peter

IČO objednávateľa: 00620581

Názov dodávateľa: Mária Sireková GRAFIC COLOR

Adresa dodávateľa: Družstevná 5, Lipt.Mikuláš

IČO dodávateľa: 43184413

Predmet objednávky: grafické spracovanie a tlač spravodaja

Cena objednávky: 320.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Anna Papajová ( starostka )

Dátumy

Dátum objednania: 14.12.2017

Datum zverejnenia: 19.12.2017

Dokumenty