Obec Liptovský Peter

Objednávka

projekt "Bezpečný priechod" - technická správa + situácia (priechod na št.ceste v obci Liptovský Peter)

Identifikácia

Číslo objednávky: 79/17

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Liptovský Peter

Adresa objednávateľa: č. 100, 03301 Liptovský Peter

IČO objednávateľa: 00620581

Názov dodávateľa: CROSSING, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Fándlyho 50/1, Častá

IČO dodávateľa: 50348698

Predmet objednávky: projekt "Bezpečný priechod" - technická správa + situácia (priechod na št.ceste v obci Liptovský Peter)

Cena objednávky: 270.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Anna Papajová ( starostka )

Dátumy

Dátum objednania: 04.10.2017

Datum zverejnenia: 05.10.2017

Dokumenty