Obec Liptovský Peter

Objednávka

strava pre zapisovateľku a členov volebnej komisie - voľby do EP

Identifikácia

Číslo objednávky: 31/14

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Liptovský Peter

Adresa objednávateľa: č. 100, 03301 Liptovský Peter

IČO objednávateľa: 00620581

Názov dodávateľa: Jaroslav Kutlík Stravovacie služby

Adresa dodávateľa: Podtureň 527

IČO dodávateľa: 40980324

Predmet objednávky: strava pre zapisovateľku a členov volebnej komisie - voľby do EP

Cena objednávky: 93.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Bc. Anna Papajová ( starostka )

Dátumy

Dátum objednania: 23.05.2014

Datum zverejnenia: 23.05.2014

Dokumenty