Obec Liptovský Peter

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
04.04.2017 ročná prehliadka motorového vozidla KIA
FD 86/17
181.37 € s DPH Obec Liptovský Peter UNICAR,s.r.o. 29.03.2017 29.03.2017
04.04.2017 poplatok za vyjadrenie
FD 87/17
120.00 € s DPH Obec Liptovský Peter SPP-distribúcia,a.s. 27.03.2017 30.03.2017
04.04.2017 odmena a náhrada výdavkov za zastupovanie v právnej veci
FD 88/17
180.08 € s DPH Obec Liptovský Peter JUDr.Zuzana Medvecká,advokátka 13.03.2017 30.03.2017
04.04.2017 frézovanie pňov na cintoríne
FD 89/17
447.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Ing.Ján Ambrózy - Arborto 31.03.2017 04.04.2017
31.03.2017 potraviny
1702045
32.19 € s DPH Obec Liptovský Peter Mikon 28.02.2017
31.03.2017 potraviny
8600217
109.87 € s DPH Obec Liptovský Peter Jednota 06.03.2017
31.03.2017 potraviny
20171382
22.79 € s DPH Obec Liptovský Peter Fruktal s.r.o. 13.03.2017
31.03.2017 potraviny
1703026
35.27 € s DPH Obec Liptovský Peter Mikon 14.03.2017
31.03.2017 potraviny
20171514
34.49 € s DPH Obec Liptovský Peter Fruktal s.r.o. 20.03.2017
31.03.2017 potraviny
11702914
165.50 € s DPH Obec Liptovský Peter CBA VEREX 22.03.2017
31.03.2017 potraviny
20171673
26.70 € s DPH Obec Liptovský Peter Fruktal s.r.o. 27.03.2017
31.03.2017 potraviny
117043471
114.11 € s DPH Obec Liptovský Peter Bidvest 20.03.2017
08.03.2017 činnosť TPO,BOZP za 1/2017
FD 22/17
84.00 € s DPH Obec Liptovský Peter GAJOS,s.r.o. 25.01.2017 27.01.2017
08.03.2017 autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel -obecný rozhlas 2017
FD 23/17
20.40 € s DPH Obec Liptovský Peter Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hud.dielam 26.01.2017 30.01.2017
08.03.2017 autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - OÚ-kancelária 2017
FD 24/17
12.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hud.dielam 26.01.2017 30.01.2017
Zobrazených 106 - 120 z celkových 2429.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 161 162