Obec Liptovský Peter

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
10.09.2018 občerstvenie na akciu "Naši murári"
FD 198/18
124.00 € s DPH Obec Liptovský Peter LPJ-GASTRO s.r.o. 28.06.2018 09.07.2018
10.09.2018 jedálne kupóny
FD 199/18
874.60 € s DPH Obec Liptovský Peter Up Slovensko,s.r.o. 02.07.2018 02.07.2018
10.09.2018 zrážková voda OÚ 1.polrok 2018
FD 200/18
104.06 € s DPH Obec Liptovský Peter Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s. 30.06.2018 09.07.2018
10.09.2018 strihanie živých plotov v obci
FD 201/18
1514.29 € s DPH Obec Liptovský Peter Ing. Ján Ambrózy - Arborto 04.07.2018 09.07.2018
10.09.2018 pevné linky OÚ,MŠ
FD 202/18
61.94 € s DPH Obec Liptovský Peter Slovak Telekom,a.s. 01.07.2018 09.07.2018
10.09.2018 pretesnenie batérie - požiarna zbrojnica
FD 203/18
11.42 € s DPH Obec Liptovský Peter SLUŽBY - LH s.r.o. 29.06.2018 11.07.2018
10.09.2018 vývoz KO 6/2018
FD 204/18
1125.46 € s DPH Obec Liptovský Peter Verejnoprospešné služby Východná 10.07.2018 11.07.2018
10.09.2018 ÚPN-O Liptovský Peter,Zmeny a doplnky č.2 -etapa čistopis - v zmysle 6.3 zmluvy o dielo č.UP-1/2018
FD 205/18
500.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Ing. arch.Vlasta Cukorová,autorizovaný architekt 11.07.2018 11.07.2018
10.09.2018 mobil kancelária OÚ
FD 206/18
14.22 € s DPH Obec Liptovský Peter Slovak Telekom,a.s. 08.07.2018 12.07.2018
10.09.2018 zisťovanie právnych nástupcov podielových spoluvlastníkov pri usporiadaní komunikácií v Obci Liptovský Peter
FD 207/18
360.00 € s DPH Obec Liptovský Peter JUDr. Milan Uličný,advokát 13.07.2018 13.07.2018
10.09.2018 drobné údržbárske práce v obci
FD 208/18
336.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Emil Drugaj-LorD 16.07.2018 16.07.2018
10.09.2018 servis hyg.zariadení KD
FD 209/18
77.38 € s DPH Obec Liptovský Peter ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 17.07.2018 17.07.2018
10.09.2018 dopravné výkony vozidla LM910BI,uloženie odpadu na skládke KO
FD 210/18
2785.64 € s DPH Obec Liptovský Peter Mesto Liptovský Hrádok 12.07.2018 16.07.2018
10.09.2018 uloženie odpadu na skládke KO za 6/2018
FD 211/18
6133.78 € s DPH Obec Liptovský Peter Mesto Liptovský Hrádok 10.07.2018 16.07.2018
10.09.2018 práce vysokozdvižnou plošinou-oprava VO
FD 212/18
30.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Roman Straka 13.07.2018 20.07.2018
Zobrazených 31 - 45 z celkových 3024.
1 3 5 6 7 8 9 201 202