Obec Liptovský Peter

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
09.04.2018 podanie návrhu prostredníctvom súdneho exekútora
FD 69/18
19.80 € s DPH Obec Liptovský Peter JUDr.Martin Píry 09.03.2018 14.03.2018
09.04.2018 podanie návrhu prostredníctvom súdneho exekútora
FD 70/18
19.80 € s DPH Obec Liptovský Peter JUDr.Martin Píry 09.03.2018 14.03.2018
09.04.2018 služby obce.info 2018-2019
FD 71/18
79.49 € s DPH Obec Liptovský Peter DATATRADE s.r.o. 16.03.2018 16.03.2018
09.04.2018 školné za základnú prípravu členov HJ + poplatok za vykonanie záverečných skúšok
FD 72/18
160.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Dobrovoľná požiarna ochrana SR 12.03.2018 16.03.2018
09.04.2018 vypracovanie smernice pre verejné obstarávanie platnej pre rok 2018
FD 73/18
100.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Dana Kičinová 14.03.2018 16.03.2018
09.04.2018 uloženie odpadu na skládke KO 2/2018
FD 74/18
672.64 € s DPH Obec Liptovský Peter Mesto Liptovský Hrádok 12.03.2018 16.03.2018
09.04.2018 webhosting MAXI, doména liptovskypeter.sk
FD 75/18
106.80 € s DPH Obec Liptovský Peter iPARTNER,s.r.o. 19.03.2018 21.03.2018
09.04.2018 predplatné 2018- Účtovné súvsťažnosti v samospráve
FD 76/18
26.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Regionálne vzdelávacie censtrum-združenie obcí 15.03.2018 22.03.2018
09.04.2018 umelé osvetlenie,vnútorné silnoprúdové rozvodu,bleskozvod, SO 03-NN prípojka "Radové garáže"
FD 77/18
4126.38 € s DPH Obec Liptovský Peter Milan Bobrik MB-mont 23.03.2018 23.03.2018
09.04.2018 servis hyg.zariadení KD
FD 78/18
73.20 € s DPH Obec Liptovský Peter ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. 26.03.2018 26.03.2018
09.04.2018 jedálne kupóny
FD 79/18
918.40 € s DPH Obec Liptovský Peter Up Slovensko,s.r.o. 23.03.2018 26.03.2018
09.04.2018 činnosť TPO, BOZP za 3/2018
FD 80/18
84.00 € s DPH Obec Liptovský Peter GAJOS,s.r.o. 21.03.2018 26.03.2018
09.04.2018 oprava vodovodného a sanitárneho zariadenia - dom smútku
FD 81/18
253.55 € s DPH Obec Liptovský Peter SLUŽBY - LH s.r.o. 23.03.2018 28.03.2018
09.04.2018 odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za verejný rozhlas za rok 2018
FD 82/18
38.50 € s DPH Obec Liptovský Peter SLOVGRAM 26.03.2018 29.03.2018
09.04.2018 telekomunikačné služby - fotopasca
FD 83/18
10.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Orange Slovensko,a.s. 29.03.2018 29.03.2018
Zobrazených 31 - 45 z celkových 2812.
1 3 5 6 7 8 9 187 188