Obec Liptovský Peter

Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
28.01.2020 preventívna údržba Off site 12/2019
FD 403,19
48.00 € s DPH Obec Liptovský Peter IS-Industry Solutions,a.s. 31.12.2019 07.01.2020
28.01.2020 zabezpečenie verejného obstarávania "Modernizácia-dom smútku"
FD 404/19
260.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Dana Kičinová 31.12.2019 08.01.2020
28.01.2020 odborné služby na zabezpečenie technickej a odbornej pomoci pri stavebných zákazkách za rok 2019
FD 405/19
250.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Dana Kičinová 31.12.2019 08.01.2020
28.01.2020 uloženie odpadu na skládke KO 12/2019
FD 406/19
294.77 € s DPH Obec Liptovský Peter Mesto Liptovský Hrádok 03.01.2020 08.01.2020
28.01.2020 smútočné obrady 12/2019
FD 407/19
150.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Jana Kubinská 03.01.2020 08.01.2020
28.01.2020 vyúčtovanie elektriky LP 16 za rok2019
FD 408/19
26.44 € s DPH Obec Liptovský Peter TWINLOGY s.r.o. 08.01.2020 08.01.2020
28.01.2020 vyúčtovanie elektriky LP15 za rok 2019
FD 409/19
26.44 € s DPH Obec Liptovský Peter TWINLOGY s.r.o. 08.01.2020 08.01.2020
28.01.2020 vyúčtovanie elektrika dom smútku za rok 2019
FD 410/19
6684.71 € s DPH Obec Liptovský Peter Stredoslovenská energetika,a.s. 08.01.2020 09.01.2020
28.01.2020 vyúčtovanie elektrika KD za rok 2019
FD 411/19
355.62 € s DPH Obec Liptovský Peter Stredoslovenská energetika,a.s. 09.01.2020 09.01.2020
28.01.2020 vyúčtovanie elektriky KD za rok 2019
FD 412/19
198.55 € s DPH Obec Liptovský Peter Stredoslovenská energetika,a.s. 09.01.2020 09.01.2020
28.01.2020 vyúčtovanie elektrika MŠ za rok 2019
FD 413/19
235.05 € s DPH Obec Liptovský Peter Stredoslovenská energetika,a.s. 08.01.2020 09.01.2020
28.01.2020 uloženie odpadu na skládke KO 12/2019
FD 414/19
270.95 € s DPH Obec Liptovský Peter Mesto Liptovský Hrádok 03.01.2020 09.01.2020
28.01.2020 vyúčtovanie vody za rok 2019-DS,KD,HZ,MŠ
FD 415/19
601.40 € s DPH Obec Liptovský Peter Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s. 31.12.2019 09.01.2020
28.01.2020 zrážková voda KD za rok 2019
FD 416/19
111.59 € s DPH Obec Liptovský Peter Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s. 31.12.2019 09.01.2020
28.01.2020 poplatok za vedenie účtu cenných papierov
FD 417/2019
63.49 € s DPH Obec Liptovský Peter Prima banka Slovensko,a.s. 18.12.2019 09.01.2020
Zobrazených 16 - 30 z celkových 3674.
« Predchádzajúca 1 2 4 5 6 7 8 9 244 245