Obec Liptovský Peter

Faktúra

odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos - verejný rozhlas za rok 2020

Identifikácia

Číslo faktúry: FD 134/20

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Liptovský Peter

Adresa odberateľa: č. 100, 03301 Liptovský Peter

IČO odberateľa: 00620581

Názov dodávateľa: Slovgram

Adresa dodávateľa: Jakubovo nám.14, Bratislava

IČO dodávateľa: 17310598

Predmet faktúry: odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záznamov za verejný prenos - verejný rozhlas za rok 2020

Fakturovaná suma: 38.40 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 01.04.2020

Dátum doručenia: 02.04.2020

Datum zverejnenia: 17.04.2020

Dokumenty