Obec Liptovský Peter

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
29.06.2017 prenájom hrobového miesta č.479
479/2017
10.00 € s DPH Eva Uličná Obec Liptovský Peter 21.06.2017
29.06.2017 prenájom hrobového miesta č.724
724/2017
30.00 € s DPH Dominika Tomčíková Obec Liptovský Peter 20.06.2017
29.06.2017 prenájom hrobového miesta č.147
147/2017
20.00 € s DPH PhDr. Iveta Martinčeková Obec Liptovský Peter 11.05.2017
29.06.2017 prenájom hrobového miesta č.661
661/2017
30.00 € s DPH Hubert Červeňák Obec Liptovský Peter 18.04.2017
29.06.2017 prenájom hrobového miesta č.225
225/2017
60.00 € s DPH Miloslava Murínová Obec Liptovský Peter 26.05.2017
27.06.2017 poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ vo veku 50 rokov a viac
9/2017/§54/(50+)
912.00 € s DPH Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Obec Liptovský Peter 23.06.2017
20.06.2017 predaj nehnuteľnosti
80800.00 € s DPH Ing.Jaroslav Dolinay Obec Liptovský Peter 16.06.2017
20.06.2017 vyhotovenie žiadosti v rámci Výzvy číslo OPKZP-PO4-SC431-2017-19
6/2017
1900.00 € s DPH Obec Liptovský Peter LeXtom,s.r.o. 05.05.2017
13.06.2017 poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
147160
1400.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Dobrovoľná požiarna ochrana SR 09.06.2017
13.06.2017 výkon stavebného dozoru v rámci investičnej akcie "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Liptovský Peter "
2100.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Ing.Peter Krivoš,s r.o. 12.06.2017
13.06.2017 dodávka elektriny
0.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Stredoslovenská energetika,a.s. 24.05.2017
07.06.2017 prenájom bytu č.3, bytový dom 464
156.00 € s DPH Ivana Gajdošová Obec Liptovský Peter 28.04.2017
06.06.2017 rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Liptovský Peter
4909.7070017IKU
114424.90 € s DPH Obec Liptovský Peter EUROVIA SK,a.s. 05.06.2017
05.06.2017 prenájom bytu č.B5, bytový dom 401
104.73 € s DPH Alena Uramová Obec Liptovský Peter 17.05.2017
05.06.2017 prenájom bytu č.A6, bytový dom 401
104.73 € s DPH Stanislava Blahútová Obec Liptovský Peter 17.05.2017
Zobrazených 91 - 105 z celkových 695.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 46 47