Obec Liptovský Peter

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
16.02.2017 úrazové poistenie - 1 osoba
5190031165
3.25 € s DPH Obec Liptovský Peter KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. Vienna Insurance Group 12.02.2017
08.02.2017 zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
66/§52a/2016/ŠR
836.10 € s DPH Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Obec Liptovský Peter 02.02.2017
08.02.2017 meranie el.energie samostatným meračom,nájomné 60€
0.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Fibris,s.r.o. 31.01.2017
08.02.2017 uzatvorenie riadnej Kúpnej zmluvy-prevod vlastníckeho práva ku pozemkom
10.00 € s DPH Obec Liptovský Peter J.M.H. s.r.o. 30.01.2017
08.02.2017 každoročné nestranné vykonávanie kontroly a zistenie stavu detského ihriska + kontrolný protokol
230.00 € s DPH Obec Liptovský Peter EKOTEC,spol.s r.o. 08.02.2017
31.01.2017 prenájom bytu A4,bytový dom 401
105.09 € s DPH Ing.Barbora Papajová,Martin Rúčka Obec Liptovský Peter 25.01.2017
27.01.2017 urovnanie vlastníckeho práva 4/90-tiny,59 m2
26.20 € s DPH Obec Liptovský Peter Dušan Cibuľa 29.12.2016
25.01.2017 prenájom hrobového miesta č.85
85/2/2016
10.00 € s DPH Kvetoslava Slabejová Obec Liptovský Peter 03.11.2016
25.01.2017 prenájom hrobového miesta č.31
31/2016
20.00 € s DPH Kvetoslava Slabejová Obec Liptovský Peter 03.11.2016
24.01.2017 prenájom bytu č.B3,bytový dom č.401
105.09 € s DPH Martin Belobrad,Gréta Belobradová Obec Liptovský Peter 20.01.2017
24.01.2017 prenájom bytu č.B2, bytový dom č.401
133.23 € s DPH Jozef Masarovič,Anna Masarovičová Obec Liptovský Peter 30.12.2016
17.01.2017 udelenie súhlasu-licencie Používateľovi podľa ustanovenia §19,ods.4,písm. f),bod 2 v spojitosti s §26,ods.2 Autorského zákona a §19,ods.4,písm. f),bod 3 Autorského zákona spôsobom verejného prenosu a technického predvedenia v rozsahu - Obec Liptovský Peter-kancelária
VP/16/03083/003
0.00 € s DPH Obec Liptovský Peter SOZA 16.12.2016
22.12.2016 prenájom hrobového miesta č.48
48/2016
10.00 € s DPH Elena Brozmanová Obec Liptovský Peter 01.12.2016
22.12.2016 prenájom hrobového miesta č.54
54/2016
30.00 € s DPH Ing.František Blaho Obec Liptovský Peter 01.12.2016
22.12.2016 prenájom hrobového miesta č.392
392/2016
30.00 € s DPH Ing.František Blaho Obec Liptovský Peter 01.12.2016
Zobrazených 91 - 105 z celkových 646.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 43 44