Obec Liptovský Peter

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
01.07.2013 stavebný dozor na stavbe "Rekonštrukcia chodníka a vyznačenie cyklotrasy Liptovský Peter - Podtureň
150.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Ing. Pavel Devečka 27.05.2013
01.07.2013 prenájom bytu č. 3 v bytovom dome 2 v Liptovskom Petre
183.73 € s DPH Denisa Laučíková Obec Liptovský Peter 14.06.2013
13.06.2013 Zmluva o aktualizácii programov - program WinCITY Kataster
A/1266/10/2008
65.00 € bez DPH Obec Liptovský Peter TOPSET Solutions s.r.o. 06.06.2013
12.06.2013 prenájom hrobového miesta č. 641 na cintoríne v Liptovskom Petre
641/2013
30.00 € s DPH Emília Gežíková Obec Liptovský Peter 12.06.2013
12.06.2013 ukončenie nájmu bytu č. 11/464 ku dňu 30.4.2013
0.00 € s DPH Dušan Fiolek Obec Liptovský Peter 15.04.2013
03.06.2013 prenájom bytu č. B1
105.09 € s DPH Ľubomír Gajdoš Obec Liptovský Peter 19.04.2013
03.06.2013 zneškodňovanie odpadu na skládke TKO Žadovica
0.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Mesto Liptovský Hrádok 21.05.2013
03.06.2013 odvoz TKO - veľkoobjemové kontajnery, separovaný zber
0.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Mesto Liptovský Hrádok 21.05.2013
03.06.2013 prenájom bytu č. 11 v BD 464
181.00 € s DPH Jana Gajdošíková Obec Liptovský Peter 16.04.2013
03.06.2013 Prenájom bytu č. 3 v BD 464
156.00 € s DPH Ivana Gajdošová Obec Liptovský Peter 15.04.2013
03.06.2013 dodatok k nájomnej zmluve na byt v Požiarnej zbrojnici
0.00 € s DPH Martin Kuboš Obec Liptovský Peter 29.03.2013
27.05.2013 Poskytnutie fin. dotácie z rozpočtu obce na záujmové vzdelávanie detí v centrách voľného času v zriaď. pôsobnosti Mesta L.Hrádok na rok 2013
1/2013
1281.00 € s DPH Mesto Liptovský Hrádok Obec Liptovský Peter 21.05.2013
16.05.2013 odberné miesto 3206242
0.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Stredoslovenská energetika a.s. 11.03.2013
16.05.2013 odberné miesto 3318075
0.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Stredoslovenská energetika a.s. 11.03.2013
16.05.2013 odberné miesto 3206225
0.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Stredoslovenská energetika a.s. 11.03.2013
Zobrazených 706 - 720 z celkových 869.
1 2 44 45 46 48 50 51 52 57 58