Obec Liptovský Peter

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
05.03.2014 zmena programu služieb
16.99 € s DPH Obec Liptovský Peter Slovak Telekom a.s. 06.02.2014
05.03.2014 využívanie služieb portálu na zverejňovanie - verejné obstarávania
96.00 € s DPH Obec Liptovský Peter eGov Systems spol. s r.o. 19.02.2014
25.02.2014 Vyznačenie cyklotrasy Liptovský Peter - Podtureň - zmena štatutárnych zástupcov
0.00 € s DPH Obec Liptovský Peter SIPS, spol.s r.o. 16.12.2013
25.02.2014 "Stavebné úpravy časti existujúcej komunikácie a chodníkov v k.ú. Liptovský Peter - zmena štatutárnych zástupcov
0.00 € s DPH Obec Liptovský Peter SIPS, spol. s r.o. 16.12.2013
10.02.2014 Prenájom bytu č. 1 v BD 464
160.00 € s DPH Ľudovít Oláh Obec Liptovský Peter 29.11.2013
29.01.2014 poistenie majetku a zodpovednosi za škodu
5720068974
782.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Generali Slovensko poisťovňa a.s. 30.12.2013
29.01.2014 prenájom hrobového miesta č. 639 - urna
639/2014
30.00 € s DPH Oľga Rajniaková Obec Liptovský Peter 21.01.2014
29.01.2014 prenájom hrobového miesta č. 718 - jednohrob
718/2014
10.00 € s DPH Tatiana Šilerová Obec Liptovský Peter 14.01.2014
29.01.2014 nová príloha č.2, nová príloha č.6, zmena článku 3 ods.3.1 zmena článku 4 - bod 3 Priebežná MS a bod 5 Následná MS
KaHR-22VS-1001/0314/
0.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Ministerstvo hospodárstva SR 28.01.2014
29.01.2014 zníženie oprávnených výdavkov
1300036
49393.01 € s DPH Obec Liptovský Peter Pôdohosp.platobná agentúra 08.01.2014
02.01.2014 závesy, stojany na dáždniky dom smútku
750.00 € s DPH Obec Liptovský Peter Jarmila Schlosárová 05.11.2013
02.01.2014 fin. dotácia na CVČ Mestu LH - zmena č. účtu
0.00 € s DPH Mesto Liptovský Hrádok Obec Liptovský Peter 20.11.2013
02.01.2014 dodatok k zmluve o poskyt. fin dotácie na CVČ Mesto LH - zvýš. čiastky o 363 €
363.00 € s DPH Mesto Liptovský Hrádok Obec Liptovský Peter 16.12.2013
02.01.2014 dar na zabezpečenie akcie: Predvianočné stretnutie pri stromčeku 7.12.2013
50.00 € s DPH Obec Liptovský Peter R Solutions s.r.o. 06.12.2013
02.01.2014 čiast. úhrada nákladov na Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O Lipt.Peter
500.00 € s DPH Obec Liptovský Peter J.M.H. s.r.o. 29.11.2013
Zobrazených 571 - 585 z celkových 780.
1 2 35 36 37 39 41 42 43 51 52