Obec Liptovský Peter

Zmluva

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Liptovský Peter

Adresa objednávateľa: č. 100, 03301 Liptovský Peter

IČO objednávateľa: 00620581

Názov dodávateľa: Stredoslovenská energetika a.s.

Adresa dodávateľa: Pri Rajčianke 8591, Žilina

IČO dodávateľa: 36403008

Predmet zmluvy: odberné miesto 3206235

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 11.03.2013

Datum zverejnenia: 16.05.2013

Dokumenty Pdf SSE 3206235.pdf ( veľkosť: 586,3 KB, aktualizované: Štvrtok 16. Máj 2013 10:09 )