Obec Liptovský Peter

Zmluva

DODATOK č. 1 k Zmluve o nájme bytu zo dňa 24.01.2018

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Alena Sabovčíková

Adresa objednávateľa: Liptovský Peter 401

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Liptovský Peter

Adresa dodávateľa: č. 100, 03301 Liptovský Peter

IČO dodávateľa: 00620581

Predmet zmluvy: zmena v Článku III. označenom ako „Nájomné a úhrada za plnenia spojené s užívaním bytu“

Zmluvná cena: 147.09 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 01.12.2019

Datum zverejnenia: 14.01.2020

Dokumenty Pdf BD401_A5.pdf ( veľkosť: 173,6 KB, aktualizované: Utorok 14. Január 2020 13:06 )