Obec Liptovský Peter

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Liptovský Peter

Adresa objednávateľa: č. 100, 03301 Liptovský Peter

IČO objednávateľa: 00620581

Názov dodávateľa: Rímskokatolícka cirkev,farnosť Liptovský Hrádok

Adresa dodávateľa: Pod Lipami 79/15,Liptovský Hrádok

IČO dodávateľa: 31920802

Predmet zmluvy: kúpa pozemku

Označenie nehnuteľnosti: pozemok pozemok; List vlastníctva číslo: 887; Katastrálne územie: Liptovský Peter; Parcela číslo: 77/4,80;

Zmluvná cena: 1760.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 08.10.2018

Datum zverejnenia: 23.10.2018

Dokumenty Pdf KZ Rimskokatolicka cirkev.pdf ( veľkosť: 3,4 MB, aktualizované: Utorok 23. Október 2018 15:41 )