Obec Liptovský Peter

Zmluva

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Liptovský Peter

Adresa objednávateľa: č. 100, 03301 Liptovský Peter

IČO objednávateľa: 00620581

Názov dodávateľa: Slovak Telekom,a.s.

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28,Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet zmluvy: zmena paušálu,mobil kancelária OÚ

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 05.09.2018

Datum zverejnenia: 19.09.2018

Dokumenty Pdf dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb.pdf ( veľkosť: 2,8 MB, aktualizované: Streda 19. September 2018 09:13 )