Obec Liptovský Peter

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Liptovský Peter

Adresa objednávateľa: č. 100, 03301 Liptovský Peter

IČO objednávateľa: 00620581

Názov dodávateľa: Oľga Gažová,Jela Zakarovská,Longauerová,Matušíková, Gažová

Adresa dodávateľa: .

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: kúpa spoluvlastníckych podielov

Označenie nehnuteľnosti: pozemok pozemok; List vlastníctva číslo: 1353; Katastrálne územie: Liptovský Peter; Parcela číslo: 179/28;

Zmluvná cena: 7059.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 07.08.2018

Datum zverejnenia: 04.09.2018

Dokumenty Pdf kupna zmluva.pdf ( veľkosť: 2,6 MB, aktualizované: Utorok 04. September 2018 11:22 )