Obec Liptovský Peter

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Liptovský Peter

Adresa objednávateľa: č. 100, 03301 Liptovský Peter

IČO objednávateľa: 00620581

Názov dodávateľa: Martin Repčík

Adresa dodávateľa: Liptovský Peter 104

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: kúpa pozemku

Označenie nehnuteľnosti: pozemok pozemok; List vlastníctva číslo: 1293; Katastrálne územie: Liptovský Peter; Parcela číslo: 63/2;

Zmluvná cena: 2560.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 13.06.2018

Datum zverejnenia: 22.06.2018

Dokumenty Pdf Kúpna zmluva MR.pdf ( veľkosť: 1,7 MB, aktualizované: Piatok 22. Jún 2018 11:49 )