Obec Liptovský Peter

Zmluva

Zmluva č.PHZ-OPK1-2018-000534-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Min. vnútra SR

Identifikácia

Číslo zmluvy: 2018-000534-003

Názov objednávateľa: Obec Liptovský Peter

Adresa objednávateľa: č. 100, 03301 Liptovský Peter

IČO objednávateľa: 00620581

Názov dodávateľa: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Adresa dodávateľa: Pribinova ulica č.2, Bratislava

IČO dodávateľa: 00151866

Predmet zmluvy: dotácia na projekt "Stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice v Liptovskom Petre"

Zmluvná cena: 22869.22 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 28.05.2018

Datum zverejnenia: 08.06.2018

Dokumenty Pdf PHZ-OPK1-2018-000534-003.pdf ( veľkosť: 4,4 MB, aktualizované: Piatok 08. Jún 2018 08:42 )