Obec Liptovský Peter

Zmluva

Zmluva o dielo č.2/2018

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Liptovský Peter

Adresa objednávateľa: č. 100, 03301 Liptovský Peter

IČO objednávateľa: 00620581

Názov dodávateľa: TATRA-TRADE,s.r.o.

Adresa dodávateľa: Vyšné fabriky 32, Liptovský Hrádok

IČO dodávateľa: 36377805

Predmet zmluvy: Stavebné úpravy budovy hasičskej zbrojnice, časť 1 - výmena výplní otvorov

Zmluvná cena: 17102.76 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 11.05.2018

Datum zverejnenia: 18.05.2018

Dokumenty Pdf zmluva o dielo č.2_2018.pdf ( veľkosť: 4,6 MB, aktualizované: Piatok 18. Máj 2018 13:24 )