Obec Liptovský Peter

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Liptovský Peter

Adresa objednávateľa: č. 100, 03301 Liptovský Peter

IČO objednávateľa: 00620581

Názov dodávateľa: Peter Seman

Adresa dodávateľa: Hlavná 998/64, Stupava

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: kúpa nehnuteľnosti

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť rodinný dom; List vlastníctva číslo: 98; Katastrálne územie: Liptovský Peter; Parcela číslo: 302; Súpisné číslo nehnuteľnosti: 154

Zmluvná cena: 10000.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 28.12.2017

Datum zverejnenia: 28.12.2017

Dokumenty Pdf kupna zmluva_Seman.pdf ( veľkosť: 2 MB, aktualizované: Štvrtok 28. December 2017 12:27 )