Obec Liptovský Peter

Zmluva

Zmluva o budúcej zmluve o postúpení práv a povinností

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Matej Oravec

Adresa objednávateľa: Liptovský Peter 248

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Liptovský Peter

Adresa dodávateľa: č. 100, 03301 Liptovský Peter

IČO dodávateľa: 00620581

Predmet zmluvy: postúpenie práv a povinností

Označenie nehnuteľnosti: pozemok pozemok; List vlastníctva číslo: 1711; Katastrálne územie: Liptovský Peter; Parcela číslo: 3378/4;

Zmluvná cena: 150.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 02.10.2017

Datum zverejnenia: 18.10.2017

Dokumenty Pdf zmluva o budúcej zmluve_oravec.pdf ( veľkosť: 1,8 MB, aktualizované: Streda 18. Október 2017 09:23 )