Obec Liptovský Peter

Zmluva

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy pozemku

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Liptovský Peter

Adresa objednávateľa: č. 100, 03301 Liptovský Peter

IČO objednávateľa: 00620581

Názov dodávateľa: Ľudevít Blška

Adresa dodávateľa: Záhradná 129/20,Liptovský Hrádok

IČO dodávateľa:

Predmet zmluvy: záväzok uzatvoriť budúcu kúpnu zmluvu pozemku

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť orná pôda; List vlastníctva číslo: 1715,1713,1545...; Katastrálne územie: Liptovský Peter; Parcela číslo: 1159/6,1159/7...;

Zmluvná cena: 5000.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 03.04.2017

Datum zverejnenia: 12.04.2017

Dokumenty Pdf Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy pozemku.pdf ( veľkosť: 3,4 MB, aktualizované: Streda 12. Apríl 2017 16:15 )