Obec Liptovský Peter

Zmluva

Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve zo dňa 15.12.2015

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Liptovský Peter

Adresa objednávateľa: č. 100, 03301 Liptovský Peter

IČO objednávateľa: 00620581

Názov dodávateľa: SBH,s.r.o.

Adresa dodávateľa: Liptovský Peter 100

IČO dodávateľa: 43858520

Predmet zmluvy: zmena článku III. Mandátnej zmluvy-BD401

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 31.12.2016

Datum zverejnenia: 29.03.2017

Dokumenty Pdf Dodatok č.1-BD401.pdf ( veľkosť: 1,6 MB, aktualizované: Streda 29. Marec 2017 16:06 )