Obec Liptovský Peter

Objednávka

integračné rozhranie IR ÚPVS pre Registratúru, zabezpečenie kvalifikovaných certifikátov

Identifikácia

Číslo objednávky: 30/20

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Liptovský Peter

Adresa objednávateľa: č. 100, 03301 Liptovský Peter

IČO objednávateľa: 00620581

Názov dodávateľa: TOPSET Solutions s.r.o.

Adresa dodávateľa: Hollého 2366/25B, Stupava

IČO dodávateľa: 46919805

Predmet objednávky: integračné rozhranie IR ÚPVS pre Registratúru, zabezpečenie kvalifikovaných certifikátov

Cena objednávky: 1140.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Anna Papajová ( starostka )

Dátumy

Dátum objednania: 12.03.2020

Datum zverejnenia: 12.03.2020

Dokumenty