Obec Liptovský Peter

Objednávka

Materiálno-spotrebné normy a receptúry školského stravovania

Identifikácia

Číslo objednávky: 58/19

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Liptovský Peter

Adresa objednávateľa: č. 100, 03301 Liptovský Peter

IČO objednávateľa: 00620581

Názov dodávateľa: Ballux, spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: J.M.Hurbana 1924/16A, Banská Štiavnica

IČO dodávateľa: 46065385

Predmet objednávky: Materiálno-spotrebné normy a receptúry školského stravovania

Cena objednávky: 55.80 € s DPH

Objednávku vystavil: Ing. Anna Papajová ( starostka )

Dátumy

Dátum objednania: 12.06.2019

Datum zverejnenia: 21.06.2019

Dokumenty